Lịch sử

Tập đoàn NRE là công ty xây dựng toàn cầu với năng lực mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư phát triển dự án, xây dựng và đầu tư. bất động sản

Phương thức kinh doanh

Cách thức kinh doanh của NRE được dựa trên sự lựa chọn chu tất và thấu đáo về vị trí và dự án đúng đắn mà chúng tôi chọn để đầu tư thời gian và tiền bạc. Chúng tôi tiến hành các dự án đòi hỏi năng lực trong quá trình từ ý tưởng sáng tạo cho tới xây dựng và quản lý hoặc bán tài sản.

Chúng tôi chỉ tham gia vào các dự án mà chúng tôi có thể tạo được sự khác biệt.

Từ khởi đầu – IBI

Lịch sử của Tập đoàn NRE bắt đầu từ năm 1972 và là nền tảng của công ty Đan Mạch Ikast Byggeindustri A / S - sau này là IBI.


Ikast Byggeindustri bắt đầu như là một công ty chuyên về  mộc truyền thống nhưng vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90, IBI đã thay đổi đáng kể bằng việc tập trung vào quản lý xây dựng và phát triển dự án. Năm 2006, IBI được bán cho một trong những doanh nghiệp xây dựng lớn nhất của Đan Mạch tại thời điểm đó.

Trong những năm qua, Tập đoàn đã tiến hành thực hiện các dự án từ 10 triệu USD đến 300 USD tại các nước sau:
 • Hà Lan
 • Thụy ĐIển
 • Nauy
 • Đan Mạch
 • Đức
 • Pháp
 • Thụy Sỹ
 • Tân Tây Lan                                                                  
 • Việt Nam

2004 – Sự ra đời của NRE Asia

NRE Asia hiện tại, khởi đầu là một công ty Đan Mạch với mục đích là thực hiện đầu tư và phát triển bất động sản ở khu vực Scandinavia. Sau đó công ty tập trung đầu tư vào các công ty mới mở ở châu Á. Trong năm 2014 công ty được đổi tên cho phù hợp thành NRE Asia.

2010 – NRE Group A/S thành lập

NRE Asia được thành lập vào năm 2010 và được dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm mà chúng tôi có được trong hơn 25 năm trong ngành kinh doanh bất động sản. Với sự tham gia của chúng tôi vào rất nhiều dự án ở các nước Bắc Âu, chúng tôi đã đạt được một kiến thức toàn diện và có giá trị đối với tất cả các khía cạnh của lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

 • Quy hoạch, xây dựng và khôi phục dự án
 • Đạt được phê duyệt của khu vực công
 • Xác định vị trí
 • Tài trợ dự án
 • Kiến ​​thức sâu sắc về các chuỗi bán lẻ và kế hoạch mở rộng
 • Kết luận về hợp đồng cho thuê lại
 • Bán lại bất động sản cho nhà đầu tư
Truy cập trang web của chúng tôi tại châu Âu để biết thêm thông tin.

                            
alt text  
alt tekst  
alt tekst  
alt tekst